Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN† † † †www.hobbieplaza.nl


art.-1- ALGEMEEN

a- HobbiePlaza is een particuliere webshop waar artikelen worden aangeboden
† † wegens beŽindigen van hobby.

b- Alle prijzen zijn in Euroís en inclusief niet verrekenbare BTW doch exclusief
† † verzendkosten.

art.-2- OVEREENKOMST

a- Een overeenkomst tussen Hobbieplaza en Koper komt tot stand indien
† † Koper via deze website artikelen besteld.
b- Koper verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden die deel
† † uitmaken van alle overeenkomsten, en zijn van toepassing op alle
† † rechtshandelingen tussen Hobbieplaza en Koper.†


art.-3- BESTELLING & VERZENDING

a- De bestelde artikelen worden na ontvangst van betaling binnen 24 uur
† † verzonden, door Post.nl of vergelijkbaar†aan, Koper aangeboden.†
b- Hobbieplaza is niet verantwoordelijk voor te late levering door Post.nl†
c- Bij afwezigheid ontvangt Koper bericht met vermelding van het dichts
† † bijzijnde Post.nl kantoor waar Koper gedurende 3 werkdagen de zending
† † kan afhalen.

d- Koper kan de bestelde goederen ook op een ander adres dan zijn vast
† † woonadres laten bezorgen.

art.-4- AANSPRAKELIJKHEID

a- Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend en onder voorbehoud† † † † † van beschikbaarheid.
b- Hobbieplaza is verantwoordelijk voor de product- en prijsinformatie zoals
† † vermeld in deze webshop,
† † afbeeldingen van artikelen zijn slechts een aanduiding.
c- Hobbieplaza is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.
d- Het risico van vermissing c.q. beschadiging tijdens transport is voor Koper, e- Hobbieplaza draagt zorg voor een deugdelijk verpakking


art.-5- KOSTEN & BETALING

a- Hobbieplaza levert uitsluitend tegen vooruitbetaling.
b- Verzendkosten worden door Hobbieplaza aan Koper doorberekend volgens† † † de geldende Post.nl tarievenlijsten.


art.-6- GARANTIE

a- Hobbieplaza levert alle artikelen met de garantie die Koper van het†
† † betreffende artikel mag verwachten.
b- Alle artikelen worden vůůr verzending gecontroleerd.
c- Koper dient†
Klachten††binnen 7 werkdagen na goederen ontvangt,
† † Hobbieplaza schriftelijk te melden.

art.-7- SLOTBEPALING

a- Op alle rechtsbetrekkingen tussen Hobbieplaza en Koper is het Nederlands
† †recht van toepassing.

E-mail adres:
info@hobbieplaza.nl

Correspondentieadres:
HobbiePlaza
Julianastraat 19
NL-5951 CG† Belfeld††(gemeente Venlo)


Deze voorwaarden zijn bindend ingaande 1 januari 2008.†
© www.hobbieplaza.nl
Terug
Uw ipadres is: 3.214.224.207
Webshop by Localhosting.nl